От работилницата до дома на клиента. Масата е с размери: събрана е с диаметър 1,30 м., а при разтегнато положение е 2,30 м.